شهرك صنعتي نصيرآباد/1000متر/كاربري فلزي

شناسه ملک :
PMF-02649
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
1,000,000,000 تومان
سوله 10سال ساخت بسيارشيك وتميز
كاربري فلزي باپايان كارفروشنده واقعي