كارخانه مواد غذايي/تهران توليد آبميوه/و...

شناسه ملک :
PMF-02632
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
56,000,000,000 تومان
موقعيت بي نظير دربهترين نقطه جغرافيايي تهران
با مشتري وبرند داخل وخارج ازكشور
درآمدخالص ماهانه 500ميليون تومان
آماده دريافت وام تا70ميلياردتومان
تمامي دستگاههاي توليد موادغذايي وآبميوه
قيمت فروش بادستگاهها مقطوع پنجاه وشش ميليارد تومان ميباشد.
قيمت كارشناسي با دستگاهها 68ميلياردميباشد.