امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

7500مترچهارديواري زرنديه جاده قديم ساوه
شناسه ملک :
PMF-01530

قیمت :
375,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

زرنديه جاده قديم ساوه فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-01529

قیمت :
1,350,000,000 تومان

متراژ زمین :
45,000 متر مربع

فروش کارخانه منطقه ويژه اقتصادي شيراز
شناسه ملک :
PMF-01527

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,350 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
سوله صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01521

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
145 متر مربع

متراژ زمین :
255 متر مربع

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
پمپ بنزین ( فردیس )
شناسه ملک :
PMF-01514

قیمت :
6,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

فروش كارخانه توليدقندكله وبسته بندي
فروش كارخانه توليدقندكله وبسته بندي
شناسه ملک :
PMF-01513

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
بر خیابان خاوران زمین و سوله فروشی
شناسه ملک :
PMF-01509

قیمت :
15,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,200 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
سوله{شهرستان اصفهان}
شناسه ملک :
PMF-01508

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,600 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
زمین صنعتی و سوله شهرستان بابل
زمین صنعتی و سوله شهرستان بابل
شناسه ملک :
PMF-01506

قیمت :
664,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,150 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه با سالن توليد بهداشتي
شناسه ملک :
PMF-01505

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ(مناسب تالار،اسب دواني و...)
فروش باغ(مناسب تالار،اسب دواني و...)
شناسه ملک :
PMF-01504

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
9,500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
فروش كارخانه توليد جعبه پيتزاوشيريني باوام بانكي
فروش كارخانه توليد جعبه پيتزاوشيريني باوام بانكي
شناسه ملک :
PMF-01503

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,260 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن