امروز ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش6000متر باغ تالار آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02879

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش 5000 مترزمین کشاورزی
شناسه ملک :
PMF-02878

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

فروش 6440 متر انبار جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02877

قیمت :
32,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,616 متر مربع

متراژ زمین :
6,440 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 1120 متر زمین کشاورزی
شناسه ملک :
PMF-02876

قیمت :
440,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,120 متر مربع

فروش 5100 متر دامداری شهریار
شناسه ملک :
PMF-02875

قیمت :
1,785,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
5,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
فتح 11فروش 270مترکارگاه صنعتی
فتح 11فروش 270مترکارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PMF-02867

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
270 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده قدیم کرج فتح فروش 240مترکارگاه صنعتی
جاده قدیم کرج فتح فروش 240مترکارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PMF-02866

قیمت :
950,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
240 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
کارخانه نورد آهن
کارخانه نورد آهن
شناسه ملک :
PMF-02862

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,200 متر مربع

متراژ زمین :
40,000 متر مربع

متراژ اداری :
1,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 2800مترسوله احمد آبادمستوفی
شناسه ملک :
PMF-02849

قیمت :
2,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش 2500متر بزرگراه آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02832

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش کارخانه آب معدنی اردبیل کیلومتر5جاده قدیم مشگین
فروش کارخانه آب معدنی اردبیل کیلومتر5جاده قدیم مشگین
شناسه ملک :
PMF-02831

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,300 متر مربع

متراژ زمین :
28,000 متر مربع

متراژ اداری :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش41هزارمترزمین 60متری شور آباد
شناسه ملک :
PMF-02829

قیمت :
21,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
41,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن