امروز ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

كارخانه مواد غذايي/تهران توليد آبميوه/و...
كارخانه مواد غذايي/تهران توليد آبميوه/و...
شناسه ملک :
PMF-02632

قیمت :
56,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,200 متر مربع

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

متراژ تجاری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه شهرك صنعتي 4دانگه آلمنيوم كاران بورس مبلمان
شناسه ملک :
PMF-02631

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
130 متر مربع

متراژ زمین :
256 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك 125000متربراتوبان كرج
فروش ملك 125000متربراتوبان كرج
شناسه ملک :
PMF-02630

قیمت :
25,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
6,000 متر مربع

متراژ زمین :
125,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

صنعتی شهرک صنعتی زاویه
صنعتی شهرک صنعتی زاویه
شناسه ملک :
PMF-02629

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
18,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
خيابان رجايي جنب مسجدمادر 1000متركارگاه
شناسه ملک :
PMF-02628

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
3960 زمین ۵۰۰ سوله 140 اداري (اصفهان)
3960 زمین ۵۰۰ سوله 140 اداري (اصفهان)
شناسه ملک :
PMF-02627

قیمت :
15,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
3,960 متر مربع

متراژ اداری :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فرروش كارخانه قارچ 200تن درسال شهريار
فرروش كارخانه قارچ 200تن درسال شهريار
شناسه ملک :
PMF-02623

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش و کرایه محوطه کارگاهی ( اهواز)
فروش و کرایه محوطه کارگاهی ( اهواز)
شناسه ملک :
PMF-02619

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
6,530 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 665 متر گاراژاحمدآباد مستوفی
شناسه ملک :
PMF-02617

قیمت :
تماس بگیرید.

فروش 2170 متر زمین خیابان استاد معین
شناسه ملک :
PMF-02614

قیمت :
14,540,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
کارخانه اسکلت فلزی شهرک صنعتی صفادشت
کارخانه اسکلت فلزی شهرک صنعتی صفادشت
شناسه ملک :
PMF-02612

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
كارخانه شهرك صنعتي كرمانشاه
شناسه ملک :
PMF-02611

قیمت :
4,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,700 متر مربع

متراژ زمین :
10,800 متر مربع

متراژ اداری :
170 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن