امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش سوله صنعتی جاده مخصوص کرج
فروش سوله صنعتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04052

قیمت :
19,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین مناسب گلخانه و دامداری 2000 متر
فروش زمین مناسب گلخانه و دامداری 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-04049

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

فروش ملک تجاری صنعتی برآیت الله سعیدی
فروش ملک تجاری صنعتی برآیت الله سعیدی
شناسه ملک :
PMF-04047

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ تجاری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص کرج کلاک 470 متر کارگاه
جاده مخصوص کرج کلاک 470 متر کارگاه
شناسه ملک :
PMF-04046

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
470 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله در جاده قدیم کرج
فروش سوله در جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PMF-04045

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی پرند 2500 متر
فروش کارخانه شهرک صنعتی پرند 2500 متر
شناسه ملک :
PMF-04044

قیمت :
5,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه درشهرک صنعتی سهند 400 متر
فروش کارگاه درشهرک صنعتی سهند 400 متر
شناسه ملک :
PMF-04043

قیمت :
2,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج داروپخش
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج داروپخش
شناسه ملک :
PMF-04037

قیمت :
4,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 480 مترکارگاه درجاده مخصوص کرج
فروش 480 مترکارگاه درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04035

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
480 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی رازی (شهرضا)
فروش کارخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی رازی (شهرضا)
شناسه ملک :
PMF-04028

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
850 متر مربع

متراژ زمین :
1,680 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
فروش 2500 متر صنعتی درجاده مخصوص کرج
فروش 2500 متر صنعتی درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04026

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه صنعتی درشهریار 4000 متر
فروش کارخانه صنعتی درشهریار 4000 متر
شناسه ملک :
PMF-04025

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن