امروز ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي پرند، فروش سوله
شهرك صنعتي پرند، فروش سوله
شناسه ملک :
PMF-00179

قیمت :
680,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,350 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين، شهرك صنعتي اشتهارد
فروش زمين، شهرك صنعتي اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-00170

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش كارخانه چهاردانگه
فروش كارخانه چهاردانگه
شناسه ملک :
PMF-00169

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
7,200 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه، شهرك صنعتي عباس آباد
فروش كارگاه، شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00155

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه شهرك صنعتي عباس آباد
فروش كارخانه شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00145

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
قلعه حسن خان، كارگاه بلوك زني
قلعه حسن خان، كارگاه بلوك زني
شناسه ملک :
PMF-00144

قیمت :
230,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
برق
فروش كارخانه بهداشتي شهرك صنعتي خوارزمي
فروش كارخانه بهداشتي شهرك صنعتي خوارزمي
شناسه ملک :
PMF-00140

قیمت :
2,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
آزادگان شمال  (غفاري)
آزادگان شمال (غفاري)
شناسه ملک :
PMF-00136

قیمت :
650,000,000 تومان

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
25 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين، آزادگان شمال
فروش زمين، آزادگان شمال
شناسه ملک :
PMF-00135

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
16,800 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش كارخانه، شور آباد( چرم شهر)
فروش كارخانه، شور آباد( چرم شهر)
شناسه ملک :
PMF-00127

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
25,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين، شهرك صنعتي شورآباد
فروش زمين، شهرك صنعتي شورآباد
شناسه ملک :
PMF-00126

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

فروش كارخانه، شور آباد
فروش كارخانه، شور آباد
شناسه ملک :
PMF-00125

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
14,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز