امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي چرم شهر ، ملك صنعتي با جواز شيميايي
شهرك صنعتي چرم شهر ، ملك صنعتي با جواز شيميايي
شناسه ملک :
PMF-00703

قیمت :
420,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
فروش ملك تجاري ، جاده مخصوص كرج ، خ تهرانسر
فروش ملك تجاري ، جاده مخصوص كرج ، خ تهرانسر
شناسه ملک :
PMF-00694

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
251 متر مربع

فروش 4ديواري ، جاده قديم كرج
فروش 4ديواري ، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00693

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي ، خادم آباد
فروش ملك صنعتي ، خادم آباد
شناسه ملک :
PMF-00690

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
550 متر مربع

متراژ زمین :
1,850 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز
فروش ملك صنعتي ، جاده قديم قم
فروش ملك صنعتي ، جاده قديم قم
شناسه ملک :
PMF-00684

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
17,000 متر مربع

متراژ زمین :
57,000 متر مربع

متراژ اداری :
2,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه مواد غذايي،آزادراه تهران فيروزكوه
فروش كارخانه مواد غذايي،آزادراه تهران فيروزكوه
شناسه ملک :
PMF-00683

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش ملك صنعتي و تجاري،خيابان پيروزي تهران
فروش ملك صنعتي و تجاري،خيابان پيروزي تهران
شناسه ملک :
PMF-00682

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
206 متر مربع

متراژ زمین :
206 متر مربع

متراژ تجاری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين ، يافت آباد تهران
فروش زمين ، يافت آباد تهران
شناسه ملک :
PMF-00676

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

فروش يا مشاركت سردخانه ، جاده قديم كرج
فروش يا مشاركت سردخانه ، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00675

قیمت :
9,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,587 متر مربع

متراژ زمین :
2,052 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش كارخانه نوليد ميلگرد
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش كارخانه نوليد ميلگرد
شناسه ملک :
PMF-00668

قیمت :
9,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
570 متر مربع

شهرك صنعتي خوارزمي، فروش ملك صنعتي
شهرك صنعتي خوارزمي، فروش ملك صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00667

قیمت :
235,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش كارخانه با موقعيت كارواش ،تعميرگاه، رستوران،جاده قديم كرج قزوين
فروش كارخانه با موقعيت كارواش ،تعميرگاه، رستوران،جاده قديم كرج قزوين
شناسه ملک :
PMF-00666

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن