امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

خلیج فارس فروش ملک یامشارکت
شناسه ملک :
PMF-01341

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
صنايع فلزي سالاريه چرم شهر
صنايع فلزي سالاريه چرم شهر
شناسه ملک :
PMF-01339

قیمت :
280,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,013 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
شورآباد فروش ملک صنعتی اسكلت فلزي
شناسه ملک :
PMF-01335

قیمت :
6,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,100 متر مربع

متراژ زمین :
8,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
قزوین شهرک صنعتي کاسپین فروش ملک باکاربری شیمیایی
شناسه ملک :
PMF-01330

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

جاده قم فروش زمین صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01329

قیمت :
320,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

شهرک صنعتی شمس اباد فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01328

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,010 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش انبارصالح آباد
شناسه ملک :
PMF-01327

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
432 متر مربع

متراژ زمین :
432 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
شهرک صنعتی مامونیه فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-01326

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,350 متر مربع

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق
کهریزک مهدی آباد فروش چهار دیواری
شناسه ملک :
PMF-01323

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

امکانات :
برق
فروش زمین چهار دیواری درشهر جدید هشتگرد
شناسه ملک :
PMF-01322

قیمت :
864,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,200 متر مربع

فروش کارخانه مواد شوینده
شناسه ملک :
PMF-01320

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,300 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
کرج فروش کارخانه صنعتي موقعيت استثنايي
شناسه ملک :
PMF-01318

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,200 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن