امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتی شمس آباد فروش كارخانه اسكلت فلزي
شهرك صنعتی شمس آباد فروش كارخانه اسكلت فلزي
شناسه ملک :
PMF-01949

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
احمدابادمستوفي فروش 115متركارگاه صنعتی
احمدابادمستوفي فروش 115متركارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01947

قیمت :
190,000,000 تومان

متراژ سوله :
115 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
احمدابادمستوفي فروش 360متركارگاه صنعتی
احمدابادمستوفي فروش 360متركارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01946

قیمت :
5 تومان

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
360 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
احمدابادمستوفي فروش 480متركارگاه صنعتی
احمدابادمستوفي فروش 480متركارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01945

قیمت :
672,000,000 تومان

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
480 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
بزرگراه آزادگان زمين باكاربري خدماتي
شناسه ملک :
PMF-01937

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,190 متر مربع

16متري اميري آذري 400مترانبار
شناسه ملک :
PMF-01936

قیمت :
1,850,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
چهارراه ايران خودرو جاده مخصوص كرج1000متر
شناسه ملک :
PMF-01935

قیمت :
2,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سعيدآبادشهريار 17000مترزمين صنعتی چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-01934

قیمت :
510,000,000 تومان

متراژ سوله :
45 متر مربع

متراژ زمین :
17,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي سپهرنظرآباد6000مترزمين
شناسه ملک :
PMF-01922

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,600 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
ستارخان فروش 80مترآشپزخانه
شناسه ملک :
PMF-01914

قیمت :
10,000,000 تومان

متراژ سوله :
80 متر مربع

متراژ زمین :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
کارخانه جاده خاوران خاتون آباد
شناسه ملک :
PMF-01911

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,350 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتی 2400مترجاده مخصوص سنداوقاف
شناسه ملک :
PMF-01910

قیمت :
30,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
2,460 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن