امروز ۰۴ تیر ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ تیر ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

چهارراه ايران خودرو جاده مخصوص كرج1000متر
چهارراه ايران خودرو جاده مخصوص كرج1000متر
شناسه ملک :
PMF-01935

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سعيدآبادشهريار 17000مترزمين صنعتی چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-01934

قیمت :
تومان 510,000,000

متراژ سوله :
45 متر مربع

متراژ زمین :
17,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي سپهرنظرآباد6000مترزمين
شناسه ملک :
PMF-01922

قیمت :
تومان 4,000,000,000

متراژ سوله :
2,600 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
ستارخان فروش 80مترآشپزخانه
ستارخان فروش 80مترآشپزخانه
شناسه ملک :
PMF-01914

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
80 متر مربع

متراژ زمین :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
 کارخانه  جاده خاوران خاتون آباد
کارخانه جاده خاوران خاتون آباد
شناسه ملک :
PMF-01911

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,350 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتی 2400مترجاده مخصوص سنداوقاف
فروش ملك صنعتی 2400مترجاده مخصوص سنداوقاف
شناسه ملک :
PMF-01910

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
2,460 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
آزادي فروش کارواش1000متر
شناسه ملک :
PMF-01908

قیمت :
تومان 4,000,000,000

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
صنعتی
صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01889

قیمت :
تومان 4,000,000,000

متراژ سوله :
2,600 متر مربع

متراژ زمین :
2,050 متر مربع

متراژ اداری :
123 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
باغ تالار4100متر احمدابادمستوفي
شناسه ملک :
PMF-01888

قیمت :
تومان 5,000,000,000

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
4,142 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
صنعتی جاده مخصوص كرج 37000متر
صنعتی جاده مخصوص كرج 37000متر
شناسه ملک :
PMF-01887

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص كرج900متر تجاري اداري
جاده مخصوص كرج900متر تجاري اداري
شناسه ملک :
PMF-01884

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,151 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش تجاری وانبارمناسب نمايندگي (آذري)
شناسه ملک :
PMF-01870

قیمت :
تومان 40,000,000,000

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
3,150 متر مربع

متراژ تجاری :
500 متر مربع