امروز ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

احمدابادمستوفي فروش 115متركارگاه صنعتی
احمدابادمستوفي فروش 115متركارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01947

قیمت :
190,000,000 تومان

متراژ سوله :
115 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
احمدابادمستوفي فروش 360متركارگاه صنعتی
احمدابادمستوفي فروش 360متركارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01946

قیمت :
5 تومان

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
360 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
احمدابادمستوفي فروش 480متركارگاه صنعتی
احمدابادمستوفي فروش 480متركارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01945

قیمت :
672,000,000 تومان

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
480 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
بزرگراه آزادگان زمين باكاربري خدماتي
شناسه ملک :
PMF-01937

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,190 متر مربع

16متري اميري آذري 400مترانبار
شناسه ملک :
PMF-01936

قیمت :
1,850,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
چهارراه ايران خودرو جاده مخصوص كرج1000متر
شناسه ملک :
PMF-01935

قیمت :
2,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سعيدآبادشهريار 17000مترزمين صنعتی چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-01934

قیمت :
510,000,000 تومان

متراژ سوله :
45 متر مربع

متراژ زمین :
17,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي سپهرنظرآباد6000مترزمين
شناسه ملک :
PMF-01922

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,600 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
ستارخان فروش 80مترآشپزخانه
شناسه ملک :
PMF-01914

قیمت :
10,000,000 تومان

متراژ سوله :
80 متر مربع

متراژ زمین :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
کارخانه جاده خاوران خاتون آباد
شناسه ملک :
PMF-01911

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,350 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتی 2400مترجاده مخصوص سنداوقاف
شناسه ملک :
PMF-01910

قیمت :
30,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
2,460 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
آزادي فروش کارواش1000متر
شناسه ملک :
PMF-01908

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن