امروز ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

کارگاه صنعتی واقع در شهر قدس قلعه حسن خان
کارگاه صنعتی واقع در شهر قدس قلعه حسن خان
شناسه ملک :
PMF-01648

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
1,615 متر مربع

متراژ اداری :
54 متر مربع

متراژ تجاری :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 68هكتارزمين باكاربري شهرك صنعتي خاوران
فروش 68هكتارزمين باكاربري شهرك صنعتي خاوران
شناسه ملک :
PMF-01645

قیمت :
150,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
680,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
زمین صنعتی ساوه-شهرک صنعتی غرق آباد
شناسه ملک :
PMF-01642

قیمت :
96,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش زمين كشاورزي ايوانكي كيلومتر55تهران
فروش زمين كشاورزي ايوانكي كيلومتر55تهران
شناسه ملک :
PMF-01641

قیمت :
600,000,000 تومان

متراژ زمین :
105,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش چهارديواري اوايل جاده مخصوص كرج 2400متر
فروش چهارديواري اوايل جاده مخصوص كرج 2400متر
شناسه ملک :
PMF-01637

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
كارگاه صنعتي در شهرك صنعتي بزرگ شيراز
شناسه ملک :
PMF-01636

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله و انبار
فروش سوله و انبار
شناسه ملک :
PMF-01632

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
شهرك صنعتي صفادشت كارخانه اسكلت فلزي
شهرك صنعتي صفادشت كارخانه اسكلت فلزي
شناسه ملک :
PMF-01616

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي چهاردانگه، فروش كارگاه
شهرك صنعتي چهاردانگه، فروش كارگاه
شناسه ملک :
PMF-01615

قیمت :
835,000,000 تومان

متراژ سوله :
153 متر مربع

متراژ زمین :
380 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه شيميايي نزديك تهران استثنايي
كارخانه شيميايي نزديك تهران استثنايي
شناسه ملک :
PMF-01614

قیمت :
24,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله
شناسه ملک :
PMF-01613

قیمت :
16,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش يا اجاره استخر پرورش ماهي لنگرود - جاده چمخاله – خالکياسر
فروش يا اجاره استخر پرورش ماهي لنگرود - جاده چمخاله – خالکياسر
شناسه ملک :
PMF-01609

قیمت :
176,400,000 تومان

متراژ زمین :
504 متر مربع

امکانات :
آب چاه