امروز ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش باغ ويلاچشم انداز سدطالقان
فروش باغ ويلاچشم انداز سدطالقان
شناسه ملک :
PMF-01685

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
540 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
4600 متر حوالی بورس تهران
شناسه ملک :
PMF-01682

قیمت :
80,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,600 متر مربع

متراژ زمین :
4,600 متر مربع

متراژ اداری :
4,600 متر مربع

متراژ تجاری :
4,600 متر مربع

فروش ملک صنعتی در کرج
شناسه ملک :
PMF-01679

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
350 متر مربع

متراژ اداری :
280 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله منطقه صنعتی کمرد
شناسه ملک :
PMF-01678

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,450 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ ، مجتمع سواركاري،تالار،رستوران
فروش باغ ، مجتمع سواركاري،تالار،رستوران
شناسه ملک :
PMF-01677

قیمت :
22,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
24,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ مناسب باغ تالارجاده مخصوص كرج
فروش باغ مناسب باغ تالارجاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-01666

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
9,500 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي زيرقيمت جاده مخصوص كرج
فروش ملك صنعتي زيرقيمت جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-01660

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
4850 تجاری و مجوز
شناسه ملک :
PMF-01657

قیمت :
80,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,850 متر مربع

فروش کارخانه در فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-01653

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,724 متر مربع

متراژ زمین :
4,913 متر مربع

متراژ اداری :
1,591 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش بسیار ویژه کارخانه دراصفهان
فروش بسیار ویژه کارخانه دراصفهان
شناسه ملک :
PMF-01652

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله دوقلو شهرك صنعتي شكوهيه قم
فروش سوله دوقلو شهرك صنعتي شكوهيه قم
شناسه ملک :
PMF-01650

قیمت :
800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,260 متر مربع

متراژ زمین :
3,780 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, تلفن
فروش ملک صنعتی
فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01649

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن