امروز ۰۹ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهر قدس فروش 700 مترسوله
شناسه ملک :
PMF-02156

قیمت :
1,450,000,000 تومان

متراژ سوله :
340 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
محمد شهر کرج فروش كارخانه قند6000 متر
شناسه ملک :
PMF-02152

قیمت :
6,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,360 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی مأمونیه3000 متر
شناسه ملک :
PMF-02151

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي زواره اي 3500متر
شهرك صنعتي زواره اي 3500متر
شناسه ملک :
PMF-02149

قیمت :
2,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
2000 متر زمین شهرک صنعتی دامغان
شناسه ملک :
PMF-02148

قیمت :
100,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری
شهرک صنعتی خوارزمی22400 متر
شناسه ملک :
PMF-02147

قیمت :
15,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,150 متر مربع

متراژ زمین :
22,400 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
سعیدآبادشهريار 12000 متر
شناسه ملک :
PMF-02146

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
450 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شادآباد1200 متربرخيابان وثوق
شناسه ملک :
PMF-02144

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

جاده قدیم قم 10000 متر
شناسه ملک :
PMF-02143

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
کهریزک15000 متر
شناسه ملک :
PMF-02142

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
شورآباد6000 متركارخانه
شناسه ملک :
PMF-02141

قیمت :
7,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز
احمدآباد5000 متر
شناسه ملک :
PMF-02139

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع