امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

گاراژيا نمايشگاه،پاركينگ برآيت الله سعيدي
شناسه ملک :
PMF-02073

قیمت :
4,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
4,100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
زمین برآزادگان 2730متر
شناسه ملک :
PMF-02072

قیمت :
1,360,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,730 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
تهران بتن کارگاه 90متري
شناسه ملک :
PMF-02070

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ سوله :
80 متر مربع

متراژ زمین :
90 متر مربع

متراژ اداری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
عرفان ازادگان 800مترصنعتی
شناسه ملک :
PMF-02069

قیمت :
680,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
850 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
بورس تعميرگاه ماشين آلات راهسازي1200متر
شناسه ملک :
PMF-02068

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

متراژ اداری :
9 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
زمین زراعی برآزادگان 26500متر
شناسه ملک :
PMF-02067

قیمت :
15,000,000,000 تومان

باغ فيروزبهرام 1100متر
شناسه ملک :
PMF-02066

قیمت :
660,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
1200سوله با تمام امكانات ورامين جاده چرمشهر
1200سوله با تمام امكانات ورامين جاده چرمشهر
شناسه ملک :
PMF-02065

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
4ديواري باغ کشاورزی فيروزبهرام2500متر
شناسه ملک :
PMF-02064

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
فيروزبهرام كارگاه داخل بافت مسكوني
شناسه ملک :
PMF-02063

قیمت :
350,000,000 تومان

متراژ سوله :
230 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

متراژ اداری :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
باغ تالارفيروزبهرام 20000متر
شناسه ملک :
PMF-02062

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,300 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
قرچك ورامين 3800مترتولیدی
شناسه ملک :
PMF-02058

قیمت :
2,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن