امروز ۰۸ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

صفادشت ناحيه صنعتي دهك3050 متربامجوزموادغذايي
شناسه ملک :
PMF-02168

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,050 متر مربع

شهرك صنعتي پرندفازيك 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-02167

قیمت :
1,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن
خاوران 5000 مترزمين براصلي
شناسه ملک :
PMF-02166

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

شهرك صنعتي خوارزمي موادغذايي و آبنبات2020 متر
شناسه ملک :
PMF-02165

قیمت :
820,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,020 متر مربع

خيابان كارگر شمالي60 متراداري
شناسه ملک :
PMF-02164

قیمت :
330,000,000 تومان

متراژ زمین :
60 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
شهر قدس فروش 700 مترسوله
شناسه ملک :
PMF-02156

قیمت :
1,450,000,000 تومان

متراژ سوله :
340 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
محمد شهر کرج فروش كارخانه قند6000 متر
شناسه ملک :
PMF-02152

قیمت :
6,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,360 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی مأمونیه3000 متر
شناسه ملک :
PMF-02151

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي زواره اي 3500متر
شهرك صنعتي زواره اي 3500متر
شناسه ملک :
PMF-02149

قیمت :
2,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
2000 متر زمین شهرک صنعتی دامغان
شناسه ملک :
PMF-02148

قیمت :
100,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری
شهرک صنعتی خوارزمی22400 متر
شناسه ملک :
PMF-02147

قیمت :
15,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,150 متر مربع

متراژ زمین :
22,400 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
سعیدآبادشهريار 12000 متر
شناسه ملک :
PMF-02146

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
450 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن