امروز ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد 1000 متر
فروش کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد 1000 متر
شناسه ملک :
PMF-03936

قیمت :
2,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره تجاری در جاده قدیم کرج
اجاره تجاری در جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PMF-03935

قیمت :
1,500,000 تومان

متراژ سوله :
40 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
93 متر کارگاه شهرک ولیعصر
93 متر کارگاه شهرک ولیعصر
شناسه ملک :
PMF-03932

قیمت :
837,000,000 تومان

متراژ زمین :
93 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی مامونیه
فروش کارخانه شهرک صنعتی مامونیه
شناسه ملک :
PMF-03929

قیمت :
3,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین باکاربری اداری تجاری دریاچه چیتگر
فروش زمین باکاربری اداری تجاری دریاچه چیتگر
شناسه ملک :
PMF-03926

قیمت :
70,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش کارگاه شادآباد تهران بتن 90 متر
فروش کارگاه شادآباد تهران بتن 90 متر
شناسه ملک :
PMF-03924

قیمت :
950,000,000 تومان

متراژ سوله :
90 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله دارویی درجاده مخصوص کرج
فروش سوله دارویی درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03920

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

متراژ اداری :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک صنعتی تجاری برجاده سعیدآبادشهریار
فروش ملک صنعتی تجاری برجاده سعیدآبادشهریار
شناسه ملک :
PMF-03917

قیمت :
11,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
2,200 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

فروش واحد اداری در جاده مخصوص کرج اکباتان
فروش واحد اداری در جاده مخصوص کرج اکباتان
شناسه ملک :
PMF-03916

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
255 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله در گلدسته شهرک محمودیان 2400 متر
فروش سوله در گلدسته شهرک محمودیان 2400 متر
شناسه ملک :
PMF-03912

قیمت :
4,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش زمین درفیروز بهرام آزادگان 10000 متر
فروش زمین درفیروز بهرام آزادگان 10000 متر
شناسه ملک :
PMF-03911

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

فروش کارخانه چیتگر جنوبی چهارراه ایرانخودرو
فروش کارخانه چیتگر جنوبی چهارراه ایرانخودرو
شناسه ملک :
PMF-03910

قیمت :
39,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,800 متر مربع

متراژ زمین :
7,800 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن