امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 2630 متر زمین آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02391

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
2,630 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش بنای تجاری 1800 متر احمدآباد مستوفی
شناسه ملک :
PMF-02389

قیمت :
5,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 2450متر تجاری سعید آباد
شناسه ملک :
PMF-02387

قیمت :
2,450,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,450 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک شهریار
شناسه ملک :
PMF-02384

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
1 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش زمین صنعتی آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02382

قیمت :
40,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
7,800 متر مربع

متراژ زمین :
80,000 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
فروش1000مترسوله كاربري شيميايي فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-02381

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
320 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش27 مترواحد تجاری فتح
شناسه ملک :
PMF-02380

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
27 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 1700متر زمین جاده مخصوص
شناسه ملک :
PMF-02378

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش چهاردیواری60000 متر
شناسه ملک :
PMF-02377

قیمت :
30,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
60,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 264 متر صنعتي شاد آبادجوشن
شناسه ملک :
PMF-02375

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ سوله :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 700متر صنعتي شهر قدس
شناسه ملک :
PMF-02374

قیمت :
1,450,000,000 تومان

متراژ سوله :
340 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 120 متر تجاری چهارراه ایران خودرو
شناسه ملک :
PMF-02373

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق