امروز ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرک صنعتی سهند350متر
شناسه ملک :
PMF-02127

قیمت :
770,000,000 تومان

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
خاوران10000مترصنعتي
شناسه ملک :
PMF-02126

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
100,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک خوارزمی1700 مترمربع مجوزسوسيس وكالباس
شناسه ملک :
PMF-02125

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
550 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری
شهرک صنعتی خوارزمی1100متر
شناسه ملک :
PMF-02123

قیمت :
350,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
انباردارووموادغذايي22000مترزمين 8000مترسوله نوساز
شناسه ملک :
PMF-02122

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

فروش 2قطعه زمين بامجوزساخت جاده مخصوص
شناسه ملک :
PMF-02121

قیمت :
2,500,000,000 تومان

کارخانه اب معدنی هانیوان استان ايلام
شناسه ملک :
PMF-02118

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

متراژ تجاری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه شهرصنعتی البرز قزوین
کارخانه شهرصنعتی البرز قزوین
شناسه ملک :
PMF-02117

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
580 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

متراژ تجاری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
آرايشي بهداشتي شهرك صنعتي مامونيه
آرايشي بهداشتي شهرك صنعتي مامونيه
شناسه ملک :
PMF-02116

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,220 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش استثنايي زمين برجاده اصلي احمدآبادمستوفي
فروش استثنايي زمين برجاده اصلي احمدآبادمستوفي
شناسه ملک :
PMF-02115

قیمت :
1,100,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

فروش سردخانه8000تني  بالاي صفردماوند
فروش سردخانه8000تني بالاي صفردماوند
شناسه ملک :
PMF-02110

قیمت :
22,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
5,500 متر مربع

متراژ زمین :
56,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
صنعتی (کارخانه، بازیافت پلاستیک)
شناسه ملک :
PMF-02109

قیمت :
30,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
680 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن