امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش زمین صنعتی آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02382

قیمت :
40,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
7,800 متر مربع

متراژ زمین :
80,000 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
فروش1000مترسوله كاربري شيميايي فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-02381

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
320 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش27 مترواحد تجاری فتح
شناسه ملک :
PMF-02380

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
27 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 1700متر زمین جاده مخصوص
شناسه ملک :
PMF-02378

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش چهاردیواری60000 متر
شناسه ملک :
PMF-02377

قیمت :
30,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
60,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 264 متر صنعتي شاد آبادجوشن
شناسه ملک :
PMF-02375

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ سوله :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 700متر صنعتي شهر قدس
شناسه ملک :
PMF-02374

قیمت :
1,450,000,000 تومان

متراژ سوله :
340 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 120 متر تجاری چهارراه ایران خودرو
شناسه ملک :
PMF-02373

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش2000 مترسوله صنعتي شماره دو
شناسه ملک :
PMF-02372

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
فروش 1000متر صنعتي شورآباد
شناسه ملک :
PMF-02369

قیمت :
650,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
250 متر صنعتي شهرك صنعتي چهاردانگه
شناسه ملک :
PMF-02367

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش 3000مترزمین یافت آباد
شناسه ملک :
PMF-02366

قیمت :
10,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
30,000 متر مربع