امروز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 2200 متر کارخانه ورامین
شناسه ملک :
PMF-02482

قیمت :
4,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,200 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 19000 متر زمین شهرک صنعتی ایوانکی
شناسه ملک :
PMF-02481

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
19,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
فروش 3600مترزمین آبیک قزوین
شناسه ملک :
PMF-02478

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
3,600 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
یک هکتار زمین جاده ملایر همدان
یک هکتار زمین جاده ملایر همدان
شناسه ملک :
PMF-02477

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

کارخانه 4200 متری شهرک صنعتی اشتهارد
کارخانه 4200 متری شهرک صنعتی اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-02476

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,300 متر مربع

متراژ زمین :
4,151 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 370 مترزمین فداییان اسلام
شناسه ملک :
PMF-02475

قیمت :
555,000,000 تومان

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
370 متر مربع

امکانات :
گاز, برق, برق سه فاز
فروش 1530 متر زمین شهرک صنعتی عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-02474

قیمت :
950,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,530 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش 4500متر زمین شهرک صنعتی پایتخت
شناسه ملک :
PMF-02473

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,100 متر مربع

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 1960 متر زمین شهرک صنعتی نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-02470

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ زمین :
720 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 1800متر زمین اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-02469

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ زمین :
750 متر مربع

متراژ اداری :
110 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 2100متر گاراژ جاده ساوه
شناسه ملک :
PMF-02465

قیمت :
3,570,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش 15000 متر زمین شورآبادبامجوزساخت
شناسه ملک :
PMF-02461

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق