امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 1100مترزمین جاده ساوه
شناسه ملک :
PMF-02530

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش 10000 متر زمین اسلامشهر
شناسه ملک :
PMF-02529

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 10150 متر زمین شهريار
شناسه ملک :
PMF-02528

قیمت :
1,522,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,150 متر مربع

امکانات :
برق
فروش 535 متر شهریار
شناسه ملک :
PMF-02527

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ سوله :
285 متر مربع

متراژ زمین :
535 متر مربع

متراژ اداری :
45 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 600 متر زمین شهریار
شناسه ملک :
PMF-02526

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
فروش9000متر زمین سه راه آدران
شناسه ملک :
PMF-02525

قیمت :
9,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,100 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 3500 متر زمین احمدآباد
شناسه ملک :
PMF-02524

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 500 متر باغ فیروز بهرام
شناسه ملک :
PMF-02523

قیمت :
170,000,000 تومان

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
فروش 60000 متر زمین فیروز بهرام
شناسه ملک :
PMF-02522

قیمت :
33,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
7,700 متر مربع

متراژ زمین :
60,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش 53500 متر زمین فیروز بهرام
شناسه ملک :
PMF-02521

قیمت :
14,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
53,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 1000 متر زمین فیروز بهرام
شناسه ملک :
PMF-02520

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش 9500 متر باغ مزروعی آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02519

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
9,500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن