امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 6000 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02548

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 7000 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02547

قیمت :
13,300,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

فروش 720 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02546

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
720 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 6250 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02545

قیمت :
12,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
6,250 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش 1800 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02542

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
690 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش 2900 متر زمین جاده مخصوصکرج
شناسه ملک :
PMF-02541

قیمت :
3,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
2,900 متر مربع

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش3221 متر زمین جاده مخصوص
شناسه ملک :
PMF-02540

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,789 متر مربع

متراژ زمین :
3,221 متر مربع

متراژ اداری :
1,033 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 100 هکتار زمین شهریار
شناسه ملک :
PMF-02539

قیمت :
120,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000,000 متر مربع

کارگاه صنعتی بزرگراه بسیج
کارگاه صنعتی بزرگراه بسیج
شناسه ملک :
PMF-02534

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
240 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 5000 مترزمین كارخانه نان صنعتي
شناسه ملک :
PMF-02533

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

فروش 3400مترمجتمع جاده ساوه
شناسه ملک :
PMF-02532

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,400 متر مربع

متراژ تجاری :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 7200 متر زمین احمد آباد
شناسه ملک :
PMF-02531

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,200 متر مربع