امروز ۲۲ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۲ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 2600 متر زمین صنعتی قلعه حسن خان
شناسه ملک :
PMF-02574

قیمت :
3,640,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,600 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 850 متر زمین شهریار
شناسه ملک :
PMF-02573

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
850 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
کارخانه تولید شیر و محصولات لبنی
شناسه ملک :
PMF-02571

قیمت :
4,900,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 7000 متر سالن جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02567

قیمت :
11,890,000,000 تومان

متراژ سوله :
7,000 متر مربع

متراژ زمین :
41,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش 1200 متر سالن صنعتی جاده کرج
شناسه ملک :
PMF-02564

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
40000مترزمين باغستان كرج با12ميلياردوام
شناسه ملک :
PMF-02561

قیمت :
11,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
40,000 متر مربع

فروش 4500 مترزمین اکباتان
شناسه ملک :
PMF-02560

قیمت :
28,400,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
خ انبار نفت 14100 متر
خ انبار نفت 14100 متر
شناسه ملک :
PMF-02556

قیمت :
9,900,000,000 تومان

متراژ زمین :
14,100 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش 150 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02549

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
130 متر مربع

متراژ زمین :
150 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش 6000 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02548

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 7000 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02547

قیمت :
13,300,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,000 متر مربع