امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 1500متر زمین احمدآباد
شناسه ملک :
PMF-02398

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

امکانات :
گاز, برق, تلفن
فروش 55000 متر زمین اتوبان ساوه
شناسه ملک :
PMF-02397

قیمت :
27,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
55,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش 2000مترزمین صنعتی آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02396

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش 518 متر تجاري باسردخانه وسوله
شناسه ملک :
PMF-02395

قیمت :
8,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
518 متر مربع

متراژ تجاری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 2630 متر زمین آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02391

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
2,630 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش بنای تجاری 1800 متر احمدآباد مستوفی
شناسه ملک :
PMF-02389

قیمت :
5,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 2450متر تجاری سعید آباد
شناسه ملک :
PMF-02387

قیمت :
2,450,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,450 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک شهریار
شناسه ملک :
PMF-02384

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
1 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش زمین صنعتی آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02382

قیمت :
40,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
7,800 متر مربع

متراژ زمین :
80,000 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
فروش1000مترسوله كاربري شيميايي فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-02381

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
320 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش27 مترواحد تجاری فتح
شناسه ملک :
PMF-02380

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
27 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 1700متر زمین جاده مخصوص
شناسه ملک :
PMF-02378

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن