امروز ۲۱ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۱ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش کارخانه جنب شهرک صنعتی علی اباد 42000متر
فروش کارخانه جنب شهرک صنعتی علی اباد 42000متر
شناسه ملک :
PMF-04056

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش سوله صنعتی درشهرک صنعتی شمس آباد
فروش سوله صنعتی درشهرک صنعتی شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-04055

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

فروش کارخانه قزوین شهرک صنعتی لیا
فروش کارخانه قزوین شهرک صنعتی لیا
شناسه ملک :
PMF-04054

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله صنعتی جاده مخصوص کرج
فروش سوله صنعتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04052

قیمت :
19,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین مناسب گلخانه و دامداری 2000 متر
فروش زمین مناسب گلخانه و دامداری 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-04049

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

فروش ملک تجاری صنعتی برآیت الله سعیدی
فروش ملک تجاری صنعتی برآیت الله سعیدی
شناسه ملک :
PMF-04047

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ تجاری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص کرج کلاک 470 متر کارگاه
جاده مخصوص کرج کلاک 470 متر کارگاه
شناسه ملک :
PMF-04046

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
470 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله در جاده قدیم کرج
فروش سوله در جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PMF-04045

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی پرند 2500 متر
فروش کارخانه شهرک صنعتی پرند 2500 متر
شناسه ملک :
PMF-04044

قیمت :
5,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه درشهرک صنعتی سهند 400 متر
فروش کارگاه درشهرک صنعتی سهند 400 متر
شناسه ملک :
PMF-04043

قیمت :
2,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج داروپخش
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج داروپخش
شناسه ملک :
PMF-04037

قیمت :
4,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 480 مترکارگاه درجاده مخصوص کرج
فروش 480 مترکارگاه درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04035

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
480 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن