امروز ۲۲ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۲ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

کارخانه شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه
کارخانه شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-03030

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
115 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 100000زمین/کشاورزی مزروعی/شورآباد
فروش 100000زمین/کشاورزی مزروعی/شورآباد
شناسه ملک :
PMF-03028

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
100,000 متر مربع

فروش 62000متر/ملک صنعتی/کهریزک/
فروش 62000متر/ملک صنعتی/کهریزک/
شناسه ملک :
PMF-03026

قیمت :
65,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
30,000 متر مربع

متراژ زمین :
62,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش 2220 متر کارخانه/بسته بندی تخم مرغ/
فروش 2220 متر کارخانه/بسته بندی تخم مرغ/
شناسه ملک :
PMF-03025

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,220 متر مربع

متراژ اداری :
102 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
فروش 10000 متر کارخانه/تولید میلگرد/
فروش 10000 متر کارخانه/تولید میلگرد/
شناسه ملک :
PMF-03024

قیمت :
10,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,600 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
570 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
 1000 مترسوله/شمس آباد/
1000 مترسوله/شمس آباد/
شناسه ملک :
PMF-03023

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,010 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 1000 متر/سوله شهرک صنعتی شمس آباد/
فروش 1000 متر/سوله شهرک صنعتی شمس آباد/
شناسه ملک :
PMF-03022

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 5000 متر/زمین بایر گرمدره/
فروش 5000 متر/زمین بایر گرمدره/
شناسه ملک :
PMF-03016

قیمت :
2,750,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

شهرک صنعتی کاسپین/فروش کارخانه صنعتی/1000متر
شهرک صنعتی کاسپین/فروش کارخانه صنعتی/1000متر
شناسه ملک :
PMF-03015

قیمت :
4,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 6000 متر کارگاه/فدائیان اسلام
فروش 6000 متر کارگاه/فدائیان اسلام
شناسه ملک :
PMF-03010

قیمت :
9,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 14500 متر/انبار/احمدآباد مستوفی/
فروش 14500 متر/انبار/احمدآباد مستوفی/
شناسه ملک :
PMF-03008

قیمت :
8,700,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
14,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
کارخانه با 8500 متر زمین و 4800 متر سوله/شهرک صنعتی نصیرآباد/
کارخانه با 8500 متر زمین و 4800 متر سوله/شهرک صنعتی نصیرآباد/
شناسه ملک :
PMF-03006

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,650 متر مربع

متراژ زمین :
8,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن