امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

ملک صنعتی درگرمسار شهرک صنعتی یاتری
ملک صنعتی درگرمسار شهرک صنعتی یاتری
شناسه ملک :
PMF-03556

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
365 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز
13000 متر کارخانه درجاده مخصوص کرج
13000 متر کارخانه درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03553

قیمت :
26,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
13,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش دامداری در تربت جام
فروش دامداری در تربت جام
شناسه ملک :
PMF-03551

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش ویژه کارخانه لبنیات آماده بهره‌برداری با برند پرفروش
فروش ویژه کارخانه لبنیات آماده بهره‌برداری با برند پرفروش
شناسه ملک :
PMF-03550

قیمت :
17,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
17,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
9000 مترزمین براصلی 17 شهریور شادآباد
9000 مترزمین براصلی 17 شهریور شادآباد
شناسه ملک :
PMF-03544

قیمت :
18,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

6200 متر صنعتی در اردبیل
6200 متر صنعتی در اردبیل
شناسه ملک :
PMF-03542

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین شهرک صنعتی سمنان
فروش زمین شهرک صنعتی سمنان
شناسه ملک :
PMF-03540

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
330,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
كارخانه با مجوز احداث نيروگاه برق زنجان
كارخانه با مجوز احداث نيروگاه برق زنجان
شناسه ملک :
PMF-03539

قیمت :
5,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک تجاری دراشرفی اصفهانی پونک
فروش ملک تجاری دراشرفی اصفهانی پونک
شناسه ملک :
PMF-03536

قیمت :
200,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,080 متر مربع

متراژ تجاری :
3,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
واحد صنعتی رشت شهرک صنعتی سفیدرود
واحد صنعتی رشت شهرک صنعتی سفیدرود
شناسه ملک :
PMF-03535

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
1,574 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

متراژ تجاری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
زمین درشهرک صنعتی محمودآباد تهران
زمین درشهرک صنعتی محمودآباد تهران
شناسه ملک :
PMF-03524

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

فروش کارخانه درتهران
فروش کارخانه درتهران
شناسه ملک :
PMF-03523

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,320 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز