امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش آشپزخانه صنعتی جاده مخصوص کرج
فروش آشپزخانه صنعتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03452

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه صنایع غذایی در مازندران
فروش کارخانه صنایع غذایی در مازندران
شناسه ملک :
PMF-03451

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد
فروش کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-03448

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
4,020 متر مربع

متراژ اداری :
750 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه لبنیات
فروش کارخانه لبنیات
شناسه ملک :
PMF-03445

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه روکش لاستیک سنگین
فروش کارخانه روکش لاستیک سنگین
شناسه ملک :
PMF-03440

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
3,600 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین در شهرک صنعتی مهدی آباد
فروش زمین در شهرک صنعتی مهدی آباد
شناسه ملک :
PMF-03436

قیمت :
200,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

فروش 65000 مترزمین براتوبان تهران ساوه
فروش 65000 مترزمین براتوبان تهران ساوه
شناسه ملک :
PMF-03435

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
65,000 متر مربع

کارخانه بتن آماده و قطعات بتنی خرمدشت
کارخانه بتن آماده و قطعات بتنی خرمدشت
شناسه ملک :
PMF-03434

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش یا اجاره کارخانه موادغذایی بهداشتی
فروش یا اجاره کارخانه موادغذایی بهداشتی
شناسه ملک :
PMF-03433

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,650 متر مربع

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
فروش 12هکتار بر اتوبان مناسب نمایشگاه ...
فروش 12هکتار بر اتوبان مناسب نمایشگاه ...
شناسه ملک :
PMF-03431

قیمت :
25,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
125,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 1300 انبار 700متراداری درجاده مخصوص کرج
فروش 1300 انبار 700متراداری درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03429

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,330 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
900 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه صنایع غذایی شهرک صنعتی اشتهارد
کارخانه صنایع غذایی شهرک صنعتی اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-03428

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
850 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق