امروز ۰۴ تیر ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ تیر ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرک صنعتی پرند فروش کارخانه فلزی
شهرک صنعتی پرند فروش کارخانه فلزی
شناسه ملک :
PMF-03906

قیمت :
تومان 2,500,000,000

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, تلفن
فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی پرند
فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی پرند
شناسه ملک :
PMF-03903

قیمت :
تومان 1,400,000,000

متراژ زمین :
2,200 متر مربع

فروش کارخانه شهرک صنعتی زاگرس
فروش کارخانه شهرک صنعتی زاگرس
شناسه ملک :
PMF-03902

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین با مجوز سردخانه احمدآبادمستوفی
فروش زمین با مجوز سردخانه احمدآبادمستوفی
شناسه ملک :
PMF-03897

قیمت :
تومان 10,000,000,000

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

فروش سند اداری درشهرک اکباتان 255 متر
فروش سند اداری درشهرک اکباتان 255 متر
شناسه ملک :
PMF-03896

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
225 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش 1000 متر سوله درشهرری
فروش 1000 متر سوله درشهرری
شناسه ملک :
PMF-03892

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین وسوله صنعتی دراحمدآبادمستوفی 52000متر
فروش زمین وسوله صنعتی دراحمدآبادمستوفی 52000متر
شناسه ملک :
PMF-03891

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,300 متر مربع

متراژ زمین :
52,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش تجاری برجاده قدیم کرج بزرگراه فتح 240 متر
فروش تجاری برجاده قدیم کرج بزرگراه فتح 240 متر
شناسه ملک :
PMF-03890

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک تجاری بر جاده مخصوص کرج
فروش ملک تجاری بر جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03886

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه در جاده مخصوص کرج
فروش کارخانه در جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03885

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
6,250 متر مربع

متراژ اداری :
700 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه در آزادگان خیابان صفا
فروش کارگاه در آزادگان خیابان صفا
شناسه ملک :
PMF-03883

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
530 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی مامونیه زون شیمیایی
فروش کارخانه شهرک صنعتی مامونیه زون شیمیایی
شناسه ملک :
PMF-03882

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
730 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن