امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

 فروش كارخانه،شهرك صنعتي عباس اباد
فروش كارخانه،شهرك صنعتي عباس اباد
شناسه ملک :
PMF-00229

قیمت :
800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,850 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
مرغداري ملارد بي بي سكينه
مرغداري ملارد بي بي سكينه
شناسه ملک :
PMF-00209

قیمت :
320,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
آزادگان شمال چهارديواري
آزادگان شمال چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-00194

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
11,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش زمين، جاده ساوه چهاردانگه چهارديواري
فروش زمين، جاده ساوه چهاردانگه چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-00184

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

فروش كارخانه ،شهرك صنعتي كاوه
فروش كارخانه ،شهرك صنعتي كاوه
شناسه ملک :
PMF-00183

قیمت :
7,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش تجاري، يافت آباد بازار مبل
فروش تجاري، يافت آباد بازار مبل
شناسه ملک :
PMF-00182

قیمت :
530,000,000 تومان

متراژ زمین :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پرند، فروش سوله
شهرك صنعتي پرند، فروش سوله
شناسه ملک :
PMF-00179

قیمت :
680,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,350 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين، شهرك صنعتي اشتهارد
فروش زمين، شهرك صنعتي اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-00170

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش كارخانه چهاردانگه
فروش كارخانه چهاردانگه
شناسه ملک :
PMF-00169

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
7,200 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه، شهرك صنعتي عباس آباد
فروش كارگاه، شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00155

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه شهرك صنعتي عباس آباد
فروش كارخانه شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00145

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
قلعه حسن خان، كارگاه بلوك زني
قلعه حسن خان، كارگاه بلوك زني
شناسه ملک :
PMF-00144

قیمت :
230,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
برق