امروز ۳۰ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش كارخانه ، برجاده شهريار مناسب نمايندگي
فروش كارخانه ، برجاده شهريار مناسب نمايندگي
شناسه ملک :
PMF-00493

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه  مناسب صنعتي و توليدي
فروش كارخانه مناسب صنعتي و توليدي
شناسه ملک :
PMF-00484

قیمت :
1,900,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه مواد غذايي جاده خاوران
فروش كارخانه مواد غذايي جاده خاوران
شناسه ملک :
PMF-00482

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

فروش كارخانه توليد سي دي خام (اكازيون)
فروش كارخانه توليد سي دي خام (اكازيون)
شناسه ملک :
PMF-00464

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خوارزمي فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شهرك صنعتي خوارزمي فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00463

قیمت :
170,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

شهرك صنعتي كاسپين موقعيت بي نظير
شهرك صنعتي كاسپين موقعيت بي نظير
شناسه ملک :
PMF-00458

قیمت :
3,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,150 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي شورآباد،فروش چهارديواري
شهرك صنعتي شورآباد،فروش چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-00451

قیمت :
2,700,000,000 تومان

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش كارخانه،  شهرك صنعتي خوارزمي
فروش كارخانه، شهرك صنعتي خوارزمي
شناسه ملک :
PMF-00449

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش كارخانه توليد و ان و جكوزي اتوبان قزوين
فروش كارخانه توليد و ان و جكوزي اتوبان قزوين
شناسه ملک :
PMF-00441

قیمت :
15,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
550 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، شهرك صنعتي عباس آباد
فروش كارخانه، شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00438

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,600 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خاوران كارخانه نورد
شهرك صنعتي خاوران كارخانه نورد
شناسه ملک :
PMF-00434

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
خرمشهر كارخانه توليدلوله پوليكا،مشاركت، فروش
خرمشهر كارخانه توليدلوله پوليكا،مشاركت، فروش
شناسه ملک :
PMF-00432

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
12,500 متر مربع

متراژ اداری :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن