امروز ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش كارخانه آجرپزي بوئين زهرا
فروش كارخانه آجرپزي بوئين زهرا
شناسه ملک :
PMF-00501

قیمت :
2,000,000,000 تومان

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه فلزكاري آبكاري جاده خاوران
فروش كارخانه فلزكاري آبكاري جاده خاوران
شناسه ملک :
PMF-00499

قیمت :
45,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه مواد غذايي شهركهاي صنعتي
فروش كارخانه مواد غذايي شهركهاي صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00498

قیمت :
210,000,000 تومان

متراژ سوله :
540 متر مربع

متراژ زمین :
1,350 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
فروش زمين شهرك صنعتي پرند
فروش زمين شهرك صنعتي پرند
شناسه ملک :
PMF-00497

قیمت :
360,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

فروش كارخانه ، برجاده شهريار مناسب نمايندگي
فروش كارخانه ، برجاده شهريار مناسب نمايندگي
شناسه ملک :
PMF-00493

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه  مناسب صنعتي و توليدي
فروش كارخانه مناسب صنعتي و توليدي
شناسه ملک :
PMF-00484

قیمت :
1,900,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه مواد غذايي جاده خاوران
فروش كارخانه مواد غذايي جاده خاوران
شناسه ملک :
PMF-00482

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

فروش كارخانه توليد سي دي خام (اكازيون)
فروش كارخانه توليد سي دي خام (اكازيون)
شناسه ملک :
PMF-00464

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خوارزمي فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شهرك صنعتي خوارزمي فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00463

قیمت :
170,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

شهرك صنعتي كاسپين موقعيت بي نظير
شهرك صنعتي كاسپين موقعيت بي نظير
شناسه ملک :
PMF-00458

قیمت :
3,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,150 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي شورآباد،فروش چهارديواري
شهرك صنعتي شورآباد،فروش چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-00451

قیمت :
2,700,000,000 تومان

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش كارخانه،  شهرك صنعتي خوارزمي
فروش كارخانه، شهرك صنعتي خوارزمي
شناسه ملک :
PMF-00449

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن