امروز ۰۷ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش تجاري، ميدان انقلاب
فروش تجاري، ميدان انقلاب
شناسه ملک :
PMF-00349

قیمت :
تومان 2,000,000,000

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش باغچه، آزادگان
فروش باغچه، آزادگان
شناسه ملک :
PMF-00347

قیمت :
تومان 300,000,000

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
برق
فروش تجاري، جاده قديم كرج
فروش تجاري، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00346

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه، جاده قديم كرج
فروش كارگاه، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00337

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش چهارديواري،جاده قديم كرج
فروش چهارديواري،جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00336

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
6,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه ، جاده مخصوص كرج
فروش كارخانه ، جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00334

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش انبار،جاده مخصوص كرج
فروش انبار،جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00330

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,600 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
صنايع شيميايي 50 كيلومتري تهران
صنايع شيميايي 50 كيلومتري تهران
شناسه ملک :
PMF-00328

قیمت :
تومان 1,200,000,000

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 104 هکتار زمین سند دارابتداشهر چمستان ی نور
فروش 104 هکتار زمین سند دارابتداشهر چمستان ی نور
شناسه ملک :
PMF-00323

قیمت :
تومان 36,400,000,000

متراژ زمین :
1,040,000 متر مربع

فروش چهارديواري،  براتوبان كرج
فروش چهارديواري، براتوبان كرج
شناسه ملک :
PMF-00320

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

رستوران ساوه
رستوران ساوه
شناسه ملک :
PMF-00319

قیمت :
تومان 800,000,000

متراژ زمین :
610 متر مربع

متراژ تجاری :
210 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، مواد غذايي قزوين
فروش كارخانه، مواد غذايي قزوين
شناسه ملک :
PMF-00317

قیمت :
تومان 4,000,000,000

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
38,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن