امروز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش باغ تالار، كارخانه مواد غذايي(انديشه)
فروش باغ تالار، كارخانه مواد غذايي(انديشه)
شناسه ملک :
PMF-00577

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
4,900 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه توليدقارچ
فروش كارخانه توليدقارچ
شناسه ملک :
PMF-00576

قیمت :
4,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه  مناسب پرورش قارچ ، هشتگرد
فروش كارخانه مناسب پرورش قارچ ، هشتگرد
شناسه ملک :
PMF-00571

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي بهارستان
شهرك صنعتي بهارستان
شناسه ملک :
PMF-00570

قیمت :
590,000,000 تومان

متراژ سوله :
245 متر مربع

متراژ زمین :
245 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين ، جاده مخصوص كرج
فروش زمين ، جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00569

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,050 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي شمس آباد ، فروش 4ديواري
شهرك صنعتي شمس آباد ، فروش 4ديواري
شناسه ملک :
PMF-00568

قیمت :
2,750,000,000 تومان

متراژ زمین :
11,000 متر مربع

شهرك صنعتي پايتخت ،
شهرك صنعتي پايتخت ،
شناسه ملک :
PMF-00567

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,530 متر مربع

شهرك صنعتي نصيرآباد،فروش زمين
شهرك صنعتي نصيرآباد،فروش زمين
شناسه ملک :
PMF-00566

قیمت :
350,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

شهرك صنعتي سيمين دشت ، فروش كارخانه موادغذايي
شهرك صنعتي سيمين دشت ، فروش كارخانه موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-00565

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه صنعتي ، كهريزك
فروش كارخانه صنعتي ، كهريزك
شناسه ملک :
PMF-00564

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,600 متر مربع

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
شهرك صنعتي خوارزمي،فروش كارخانه مواد غدايي آبنبات
شهرك صنعتي خوارزمي،فروش كارخانه مواد غدايي آبنبات
شناسه ملک :
PMF-00563

قیمت :
820,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
2,020 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
شهرك صنعتي ايوانكي ، زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00546

قیمت :
1,512,000,000 تومان

متراژ زمین :
21,000 متر مربع