امروز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي شور آباد،فروش 4 ديواري
شهرك صنعتي شور آباد،فروش 4 ديواري
شناسه ملک :
PMF-00630

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

فروش كارخانه توليد آسفالت، پاك دشت
فروش كارخانه توليد آسفالت، پاك دشت
شناسه ملک :
PMF-00629

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه صنعتي،شهريار
فروش كارگاه صنعتي،شهريار
شناسه ملک :
PMF-00624

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
435 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك مناسب تجاري،جاده قديم كرج
فروش ملك مناسب تجاري،جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00623

قیمت :
6,480,000,000 تومان

متراژ سوله :
216 متر مربع

متراژ زمین :
216 متر مربع

متراژ اداری :
72 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه چرم سازي،ورامين
فروش كارخانه چرم سازي،ورامين
شناسه ملک :
PMF-00622

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش ملك صنعتي،اتوبان كرج
فروش ملك صنعتي،اتوبان كرج
شناسه ملک :
PMF-00621

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش گاوداري،اتوبان تهران قم
فروش گاوداري،اتوبان تهران قم
شناسه ملک :
PMF-00620

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه پلاستيك سازي،ورامين
فروش كارخانه پلاستيك سازي،ورامين
شناسه ملک :
PMF-00619

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
36 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك مناسب صنعتي و گلخانه،حسن آباد
فروش ملك مناسب صنعتي و گلخانه،حسن آباد
شناسه ملک :
PMF-00618

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
7,000 متر مربع

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

فروش كارخانه صنعتي،جاده مخصوص كرج
فروش كارخانه صنعتي،جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00617

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 4 ديواري مناسب توليد قارج،جاده قديم كرج
فروش 4 ديواري مناسب توليد قارج،جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00609

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
18,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

فروش 4 ديواري ، قلعه حسن خان
فروش 4 ديواري ، قلعه حسن خان
شناسه ملک :
PMF-00608

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
3,400 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن