امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي خوارزمي فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شهرك صنعتي خوارزمي فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00463

قیمت :
170,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

شهرك صنعتي كاسپين موقعيت بي نظير
شهرك صنعتي كاسپين موقعيت بي نظير
شناسه ملک :
PMF-00458

قیمت :
3,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,150 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي شورآباد،فروش چهارديواري
شهرك صنعتي شورآباد،فروش چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-00451

قیمت :
2,700,000,000 تومان

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش كارخانه،  شهرك صنعتي خوارزمي
فروش كارخانه، شهرك صنعتي خوارزمي
شناسه ملک :
PMF-00449

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش كارخانه توليد و ان و جكوزي اتوبان قزوين
فروش كارخانه توليد و ان و جكوزي اتوبان قزوين
شناسه ملک :
PMF-00441

قیمت :
15,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
550 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، شهرك صنعتي عباس آباد
فروش كارخانه، شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00438

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,600 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خاوران كارخانه نورد
شهرك صنعتي خاوران كارخانه نورد
شناسه ملک :
PMF-00434

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
خرمشهر كارخانه توليدلوله پوليكا،مشاركت، فروش
خرمشهر كارخانه توليدلوله پوليكا،مشاركت، فروش
شناسه ملک :
PMF-00432

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
12,500 متر مربع

متراژ اداری :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اتوبان قم فروش تعميرگاه،نمايندگي
اتوبان قم فروش تعميرگاه،نمايندگي
شناسه ملک :
PMF-00430

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,600 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

متراژ تجاری :
1,200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
 شهرك صنعتي پرند،فروش كارخانه
شهرك صنعتي پرند،فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-00426

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، توليد قارچ تاكستان
فروش كارخانه، توليد قارچ تاكستان
شناسه ملک :
PMF-00423

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش كارگاه،ريخته گري شهرك صنعتي عباس آباد
فروش كارگاه،ريخته گري شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00422

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
620 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن