امروز ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش كارخانه،بسته بندي مواد غذايي،ماهدشت كرج
فروش كارخانه،بسته بندي مواد غذايي،ماهدشت كرج
شناسه ملک :
PMF-00607

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,135 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
130 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه ، بسته بندي پاي مرغ ، بيجين ري
فروش كارخانه ، بسته بندي پاي مرغ ، بيجين ري
شناسه ملک :
PMF-00606

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
3,150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
فروش كارخانه توليد آب ميوه ، كيلومتر20 جاده دماوند
فروش كارخانه توليد آب ميوه ، كيلومتر20 جاده دماوند
شناسه ملک :
PMF-00600

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
11,000 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
كارخانه با مجوز شيميايي (سبك) جاده انديشه
كارخانه با مجوز شيميايي (سبك) جاده انديشه
شناسه ملک :
PMF-00599

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
4,900 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه اسكات فلزي(كرج-حصارك)
كارخانه اسكات فلزي(كرج-حصارك)
شناسه ملک :
PMF-00598

قیمت :
4,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
4,300 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي ، يافت اباد
فروش ملك صنعتي ، يافت اباد
شناسه ملک :
PMF-00589

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 4ديواري ، آزادگان
فروش 4ديواري ، آزادگان
شناسه ملک :
PMF-00588

قیمت :
722,500,000 تومان

متراژ زمین :
650 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك تجاري، خيابان گمرك
فروش ملك تجاري، خيابان گمرك
شناسه ملک :
PMF-00587

قیمت :
250,000,000 تومان

متراژ زمین :
40 متر مربع

فروش انبار صنعتي تجاري ، شهرري
فروش انبار صنعتي تجاري ، شهرري
شناسه ملک :
PMF-00586

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش 4ديواري ،شهرقدس
فروش 4ديواري ،شهرقدس
شناسه ملک :
PMF-00585

قیمت :
17,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

اجاره كارخانه ،جاده قديم ساوه
اجاره كارخانه ،جاده قديم ساوه
شناسه ملک :
PMF-00582

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
8,500 متر مربع

متراژ زمین :
65,000 متر مربع

متراژ اداری :
700 متر مربع

فروش باغ ، محمدشهركرج
فروش باغ ، محمدشهركرج
شناسه ملک :
PMF-00580

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن