امروز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش كارخانه توليد upvc، اتوبان تهران-قم
فروش كارخانه توليد upvc، اتوبان تهران-قم
شناسه ملک :
PMF-00797

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,600 متر مربع

فروش زمين، تهرانپارس
فروش زمين، تهرانپارس
شناسه ملک :
PMF-00795

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,127 متر مربع

دارو پخش،فروش ملك صنعتي،جاده مخصوص كرج
دارو پخش،فروش ملك صنعتي،جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00794

قیمت :
845,000,000 تومان

متراژ زمین :
325 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين صنعتي،شهرك صنعتي شمس آباد
فروش زمين صنعتي،شهرك صنعتي شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-00793

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز
فروش زمين صنعتي،شهرك صنعتي عباس آباد
فروش زمين صنعتي،شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00792

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

فروش صنعتي،شهرك صنعتي پرند
فروش صنعتي،شهرك صنعتي پرند
شناسه ملک :
PMF-00790

قیمت :
2,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,025 متر مربع

متراژ زمین :
3,712 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش مغازه، آيت الله كاشاني
فروش مغازه، آيت الله كاشاني
شناسه ملک :
PMF-00787

قیمت :
600,000,000 تومان

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش كارخانه، توليد ميلگرد
فروش كارخانه، توليد ميلگرد
شناسه ملک :
PMF-00782

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي چهاردانگه، فروش ملك صنعتي
شهرك صنعتي چهاردانگه، فروش ملك صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00774

قیمت :
670,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
312 متر مربع

متراژ اداری :
302 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي زاويه (اكازيون)
شهرك صنعتي زاويه (اكازيون)
شناسه ملک :
PMF-00771

قیمت :
300,000,000 تومان

متراژ سوله :
360 متر مربع

متراژ زمین :
763 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي ، شاد آباد
فروش ملك صنعتي ، شاد آباد
شناسه ملک :
PMF-00770

قیمت :
927,500,000 تومان

متراژ سوله :
130 متر مربع

متراژ زمین :
265 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
 شهرك صنعتي شمس آباد،فروش ملك مناسب ريخته گري
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش ملك مناسب ريخته گري
شناسه ملک :
PMF-00756

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,086 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن