امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش ملك مناسب خدماتي ، توليدي يا صنعتي ، آزادگان جنوب ، بعد از ورودي احمدآباد
فروش ملك مناسب خدماتي ، توليدي يا صنعتي ، آزادگان جنوب ، بعد از ورودي احمدآباد
شناسه ملک :
PMF-00755

قیمت :
1,720,000,000 تومان

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
1,720 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ ميوه ، احمدآباد مستوفي بسمت حسن آباد
فروش باغ ميوه ، احمدآباد مستوفي بسمت حسن آباد
شناسه ملک :
PMF-00753

قیمت :
450,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

فروش زمين صنعتي، ابتداي احمد آباد ، روبروي پمپ بنزين
فروش زمين صنعتي، ابتداي احمد آباد ، روبروي پمپ بنزين
شناسه ملک :
PMF-00752

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,250 متر مربع

فروش ملك صنعتي ، جاده قديم كرج ، ابتداي شهر قدس
فروش ملك صنعتي ، جاده قديم كرج ، ابتداي شهر قدس
شناسه ملک :
PMF-00748

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي سيمين دشت، فروش ملك صنعتي
شهرك صنعتي سيمين دشت، فروش ملك صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00746

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي ،گرمدره،خيابان تاج بخش
فروش ملك صنعتي ،گرمدره،خيابان تاج بخش
شناسه ملک :
PMF-00743

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
12,800 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين تجاري، خيابان يادگارامام
فروش زمين تجاري، خيابان يادگارامام
شناسه ملک :
PMF-00742

قیمت :
6,800,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
شهرك صنعتي چرم سازي (اشتهارد)فروش 4 ديواري
شهرك صنعتي چرم سازي (اشتهارد)فروش 4 ديواري
شناسه ملک :
PMF-00738

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

فروش ملك صنعتي، احمد آباد مستوفي، حسن آباد خالصه
فروش ملك صنعتي، احمد آباد مستوفي، حسن آباد خالصه
شناسه ملک :
PMF-00733

قیمت :
5,840,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
7,300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه صنعتي، كيلومتر7 جاده قديم، بعداز ميدان شيرپاستوريزه
فروش كارگاه صنعتي، كيلومتر7 جاده قديم، بعداز ميدان شيرپاستوريزه
شناسه ملک :
PMF-00732

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
240 متر مربع

متراژ اداری :
18 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز
فروش زمين مزروعي ، يافت آباد
فروش زمين مزروعي ، يافت آباد
شناسه ملک :
PMF-00724

قیمت :
9,350,000,000 تومان

متراژ زمین :
18,700 متر مربع

شهرك صنعتي عباس آباد ، فروش كارخانه مواد غذايي
شهرك صنعتي عباس آباد ، فروش كارخانه مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00723

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
850 متر مربع

متراژ زمین :
2,320 متر مربع

متراژ اداری :
350 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن