امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش کاَرخانه فرآوردههای گوشتی فعال 10 ساله توجیه اقتصادی بعلت مسافرت
فروش کاَرخانه فرآوردههای گوشتی فعال 10 ساله توجیه اقتصادی بعلت مسافرت
شناسه ملک :
PMF-00902

قیمت :
1,700,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
2,200 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

متراژ تجاری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 4 ديواري ، چهاردانگه ،
فروش 4 ديواري ، چهاردانگه ،
شناسه ملک :
PMF-00901

قیمت :
3,360,000,000 تومان

متراژ زمین :
9,600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, تلفن
فروش كارخانه توليد فيلتر ، شهريار، خادم آباد
فروش كارخانه توليد فيلتر ، شهريار، خادم آباد
شناسه ملک :
PMF-00898

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك تجاري
فروش ملك تجاري
شناسه ملک :
PMF-00896

قیمت :
456,000,000 تومان

متراژ تجاری :
38 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
جاده ساوه، فروش كارخانه لبنيات و بستني
جاده ساوه، فروش كارخانه لبنيات و بستني
شناسه ملک :
PMF-00893

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش آپارتمان
شناسه ملک :
PMF-00891

قیمت :
تماس بگیرید.

فيروز بهرام، فروش باغ تالار
فيروز بهرام، فروش باغ تالار
شناسه ملک :
PMF-00883

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اتوبان تهران-كرج، فروش زمين صنعتي
اتوبان تهران-كرج، فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00882

قیمت :
18,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
24,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي پرند، فروش زمين صنعتي
شهرك صنعتي پرند، فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00881

قیمت :
2,748,000,000 تومان

متراژ زمین :
11,450 متر مربع

آزادگان، فروش باغچه رستوران
آزادگان، فروش باغچه رستوران
شناسه ملک :
PMF-00878

قیمت :
2,400,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده مخصوص كرج، فروش صنعتي
جاده مخصوص كرج، فروش صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00875

قیمت :
12,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
6,250 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
جاده ساوه، فروش گاراژ
جاده ساوه، فروش گاراژ
شناسه ملک :
PMF-00868

قیمت :
4,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,600 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, تلفن