امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش کارخانه تولید مبل و مبلمان اداری تهران
فروش کارخانه تولید مبل و مبلمان اداری تهران
شناسه ملک :
PMF-03950

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
6,200 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد 2000 متر
فروش کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-03949

قیمت :
2,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
2,040 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین صنعتی خ 52 جاده مخصوص کرج
فروش زمین صنعتی خ 52 جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03947

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
400 متر مربع

فروش کارخانه سنگ بری شهرک شمس آباد
فروش کارخانه سنگ بری شهرک شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-03946

قیمت :
15,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
۱۶۳۲ بر خیابان موقعیت تجاری ماهدشت کرج
۱۶۳۲ بر خیابان موقعیت تجاری ماهدشت کرج
شناسه ملک :
PMF-03942

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
۸۶۰ متر بر خیابان شهرک صنعتی ماهدشت
۸۶۰ متر بر خیابان شهرک صنعتی ماهدشت
شناسه ملک :
PMF-03941

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش سردخانه درجاده قدیم کرج شادآباد 340 متر
فروش سردخانه درجاده قدیم کرج شادآباد 340 متر
شناسه ملک :
PMF-03939

قیمت :
7,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
340 متر مربع

متراژ زمین :
340 متر مربع

متراژ اداری :
210 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین کارگاهی کرج ماهدشت شهرک صنعتی سرداران
فروش زمین کارگاهی کرج ماهدشت شهرک صنعتی سرداران
شناسه ملک :
PMF-03937

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
4,400 متر مربع

فروش کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد 1000 متر
فروش کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد 1000 متر
شناسه ملک :
PMF-03936

قیمت :
2,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره تجاری در جاده قدیم کرج
اجاره تجاری در جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PMF-03935

قیمت :
1,500,000 تومان

متراژ سوله :
40 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
93 متر کارگاه شهرک ولیعصر
93 متر کارگاه شهرک ولیعصر
شناسه ملک :
PMF-03932

قیمت :
837,000,000 تومان

متراژ زمین :
93 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی مامونیه
فروش کارخانه شهرک صنعتی مامونیه
شناسه ملک :
PMF-03929

قیمت :
3,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن