امروز ۰۷ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

اصفهان زمین کارخانه
شناسه ملک :
PMF-00918

قیمت :
تومان 260,000,000

متراژ زمین :
5,200 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه(شهرک صنعتی عباس آباد)
شناسه ملک :
PMF-00914

قیمت :
تومان 750,000,000

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,650 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله عسلویه (منطقه ویژه )
شناسه ملک :
PMF-00913

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,750 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
برق, تلفن
فروش تعميرگاه، بالاتر از آزادي
فروش تعميرگاه، بالاتر از آزادي
شناسه ملک :
PMF-00912

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش4 ديواري ، احمدآباد مستوفي
فروش4 ديواري ، احمدآباد مستوفي
شناسه ملک :
PMF-00909

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
8,200 متر مربع

فروش ملك صنعتي ، مهرآباد جنوبي
فروش ملك صنعتي ، مهرآباد جنوبي
شناسه ملک :
PMF-00907

قیمت :
تومان 7,200,000,000

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

فروش 4 ديواري، احمد آباد مستوفي
فروش 4 ديواري، احمد آباد مستوفي
شناسه ملک :
PMF-00906

قیمت :
تومان 4,625,000,000

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
18,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش کاَرخانه فرآوردههای گوشتی فعال 10 ساله توجیه اقتصادی بعلت مسافرت
فروش کاَرخانه فرآوردههای گوشتی فعال 10 ساله توجیه اقتصادی بعلت مسافرت
شناسه ملک :
PMF-00902

قیمت :
تومان 1,700,000,000

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
2,200 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

متراژ تجاری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 4 ديواري ، چهاردانگه ،
فروش 4 ديواري ، چهاردانگه ،
شناسه ملک :
PMF-00901

قیمت :
تومان 3,360,000,000

متراژ زمین :
9,600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, تلفن
فروش كارخانه توليد فيلتر ، شهريار، خادم آباد
فروش كارخانه توليد فيلتر ، شهريار، خادم آباد
شناسه ملک :
PMF-00898

قیمت :
تومان 1,500,000,000

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك تجاري
فروش ملك تجاري
شناسه ملک :
PMF-00896

قیمت :
تومان 456,000,000

متراژ تجاری :
38 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
جاده ساوه، فروش كارخانه لبنيات و بستني
جاده ساوه، فروش كارخانه لبنيات و بستني
شناسه ملک :
PMF-00893

قیمت :
تومان 12,000,000,000

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن