امروز ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

زمین محصوردارای سند6دانگ تبریز-جاده تبریزاهر
شناسه ملک :
PMF-01201

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق
كرج ميدان استاندارد
كرج ميدان استاندارد
شناسه ملک :
PMF-01199

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
11,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه نوساز با مجوز صنایع فلزی وچوب در ورامین
کارخانه نوساز با مجوز صنایع فلزی وچوب در ورامین
شناسه ملک :
PMF-01198

قیمت :
25,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
9 متر مربع

متراژ زمین :
45,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه توليدي و بسته بندي و انجماد فرآورده هاي گوشتي (گوشت قرمز)
شناسه ملک :
PMF-01197

قیمت :
1,820,000,000 تومان

متراژ سوله :
435 متر مربع

متراژ زمین :
1,820 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
صنعتی تجاری (هشتگردشهرک گلسار )
شناسه ملک :
PMF-01192

قیمت :
2,627,500,000 تومان

متراژ زمین :
675 متر مربع

متراژ تجاری :
165 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز
کارخانه تولیدی الکترونیکی(RFID)
کارخانه تولیدی الکترونیکی(RFID)
شناسه ملک :
PMF-01190

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه تولید قارچ چهارمحال وبختياري
شناسه ملک :
PMF-01187

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
4,700 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
زمين صنعتي شيراز منطقه ويژه
شناسه ملک :
PMF-01184

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,800 متر مربع

فروش فروش زمين مشهد شهرك صنعتي فن آوري هاي برتر
فروش فروش زمين مشهد شهرك صنعتي فن آوري هاي برتر
شناسه ملک :
PMF-01183

قیمت :
5,400,000,000 تومان

متراژ زمین :
37,760 متر مربع

فروش كارخانه مشهدجاده قوچان
فروش كارخانه مشهدجاده قوچان
شناسه ملک :
PMF-01182

قیمت :
15,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,700 متر مربع

متراژ زمین :
13,275 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
مشهد شهرك صنعتي توس
شناسه ملک :
PMF-01181

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,120 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
قم 14000مترزمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-01180

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه