امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش سالن  صنعتی درجاده قدیم کرج 280 متر
فروش سالن صنعتی درجاده قدیم کرج 280 متر
شناسه ملک :
PMF-03974

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
280 متر مربع

متراژ اداری :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه درشهرک استقلال جاده مخصوص کرج
فروش کارخانه درشهرک استقلال جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03973

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله صنعتی درجاده مخصوص کرج
فروش سوله صنعتی درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03972

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی پایتخت
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی پایتخت
شناسه ملک :
PMF-03971

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج 420 متر
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج 420 متر
شناسه ملک :
PMF-03969

قیمت :
3,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
420 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش مغازه میدان امام خمینی خیابان سعدی جنوبی جدید
فروش مغازه میدان امام خمینی خیابان سعدی جنوبی جدید
شناسه ملک :
PMF-03967

قیمت :
3,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
فروش معدن گچ دماوند فیروزکوه
فروش معدن گچ دماوند فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-03966

قیمت :
12,000,000,000 تومان

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
كارخانه سولفات پتاسيم و اسيد كلريدريك
كارخانه سولفات پتاسيم و اسيد كلريدريك
شناسه ملک :
PMF-03963

قیمت :
6 تومان

متراژ سوله :
1,670 متر مربع

متراژ زمین :
4,800 متر مربع

متراژ اداری :
140 متر مربع

متراژ تجاری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی شمس آباد فروش کارخانه 2450 متر
شهرک صنعتی شمس آباد فروش کارخانه 2450 متر
شناسه ملک :
PMF-03961

قیمت :
3,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,450 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین صنعتی شاداباد پرسی گاز327 متر
فروش زمین صنعتی شاداباد پرسی گاز327 متر
شناسه ملک :
PMF-03958

قیمت :
2,400,000,000 تومان

متراژ زمین :
327 متر مربع

فروش انبار شهرری اتمسفر 2400 متر
فروش انبار شهرری اتمسفر 2400 متر
شناسه ملک :
PMF-03957

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
140 متر گردنه تنباکویی
140 متر گردنه تنباکویی
شناسه ملک :
PMF-03954

قیمت :
تماس بگیرید.