امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرک صنعتی مامونیه فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-01326

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,350 متر مربع

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق
کهریزک مهدی آباد فروش چهار دیواری
شناسه ملک :
PMF-01323

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

امکانات :
برق
فروش زمین چهار دیواری درشهر جدید هشتگرد
شناسه ملک :
PMF-01322

قیمت :
864,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,200 متر مربع

فروش کارخانه مواد شوینده
شناسه ملک :
PMF-01320

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,300 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
کرج فروش کارخانه صنعتي موقعيت استثنايي
شناسه ملک :
PMF-01318

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,200 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
پذیرش سرمایه گذار
شناسه ملک :
PMF-01312

قیمت :
تماس بگیرید.

فروش کارخانه تاکستان
شناسه ملک :
PMF-01300

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,700 متر مربع

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
زمین صنعتی شيراز (داراب)
شناسه ملک :
PMF-01298

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش ملک صنعتی در تبریز
شناسه ملک :
PMF-01293

قیمت :
1,300,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
4,300 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی ساوه فروش کارخانه قوطی سازی
شهرک صنعتی ساوه فروش کارخانه قوطی سازی
شناسه ملک :
PMF-01362

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص ايران خودرو
شناسه ملک :
PMF-01287

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
720 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
شهرك صنعتي پايتخت فروش سوله نوساز
شهرك صنعتي پايتخت فروش سوله نوساز
شناسه ملک :
PMF-01286

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن