امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش ملک صنعتی
فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01391

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
سه راه آدران شهريار
شناسه ملک :
PMF-01389

قیمت :
9,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,100 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

متراژ تجاری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
ورامين فروش ملك تجاري صنعتي برجاده
شناسه ملک :
PMF-01388

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
3,510 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
اصفهان شهرضا فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-01387

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
شهرك صنعتي زواره اي فروش يامعاوضه آپارتمان كرج
شناسه ملک :
PMF-01386

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
470 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
موادغذايي توليدلواشك و ژله...
شناسه ملک :
PMF-01383

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,450 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی شمس اباد
شناسه ملک :
PMF-01382

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ سوله :
394 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
149 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سانديس،آبميوه فروش كارخانه كرج باخط توليد
شناسه ملک :
PMF-01363

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

شهرک صنعتی ساوه فروش کارخانه قوطی سازی
شناسه ملک :
PMF-01362

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
شمس آباد فروش زمین با جواز ساخت اداری
شناسه ملک :
PMF-01358

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
50 متر مربع

فروش كارخانه مجوزبسته بندي مرغ وگوشت (ورامين)
شناسه ملک :
PMF-01351

قیمت :
330,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
3,271 متر مربع

شهرك صنعتي پرندفروش سوله
شناسه ملک :
PMF-01350

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
2,275 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن