امروز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش سردخانه 5000متري 10كيلومتري تهران
فروش سردخانه 5000متري 10كيلومتري تهران
شناسه ملک :
PMF-01399

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
اکازیون زیر قیمت شهرک صنعتی ایوانکی
اکازیون زیر قیمت شهرک صنعتی ایوانکی
شناسه ملک :
PMF-01394

قیمت :
650,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
3,760 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
پرورش سگ باتمامي تجهيزات وسردخانه (كرج)
شناسه ملک :
PMF-01393

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,860 متر مربع

متراژ اداری :
130 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي اشتهارد فروش كارخانه موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-01392

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
110 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک صنعتی
فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01391

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
سه راه آدران شهريار
شناسه ملک :
PMF-01389

قیمت :
9,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,100 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

متراژ تجاری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
ورامين فروش ملك تجاري صنعتي برجاده
شناسه ملک :
PMF-01388

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
3,510 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
اصفهان شهرضا فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-01387

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
شهرك صنعتي زواره اي فروش يامعاوضه آپارتمان كرج
شناسه ملک :
PMF-01386

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
470 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
موادغذايي توليدلواشك و ژله...
شناسه ملک :
PMF-01383

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,450 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی شمس اباد
شناسه ملک :
PMF-01382

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ سوله :
394 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
149 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سانديس،آبميوه فروش كارخانه كرج باخط توليد
شناسه ملک :
PMF-01363

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع