امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

كارخانه
شناسه ملک :
PMF-01450

قیمت :
1,250,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
براتوبان كرج (قبل ازشركت ماموت)
براتوبان كرج (قبل ازشركت ماموت)
شناسه ملک :
PMF-01444

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
310 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خرمدشت
شهرك صنعتي خرمدشت
شناسه ملک :
PMF-01443

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پايتخت
شناسه ملک :
PMF-01442

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
بومهن اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01441

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,850 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش چهار دیواری
شناسه ملک :
PMF-01428

قیمت :
3,750,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
فروش اكازيون ملك صنعتي خاوران پليس راه شريف آباد
فروش اكازيون ملك صنعتي خاوران پليس راه شريف آباد
شناسه ملک :
PMF-01425

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
دماوندفروش سوله بامجوزغذايي
دماوندفروش سوله بامجوزغذايي
شناسه ملک :
PMF-01424

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,600 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
بزرگراه لشگري جاده مخصوص كاشي ايران
بزرگراه لشگري جاده مخصوص كاشي ايران
شناسه ملک :
PMF-01423

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
560 متر مربع

متراژ زمین :
460 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فیروزکوه فروش ملک با کاربری شیمیایی
فیروزکوه فروش ملک با کاربری شیمیایی
شناسه ملک :
PMF-01418

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
320 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
پاکدشت شریف آباد
پاکدشت شریف آباد
شناسه ملک :
PMF-01416

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
1,050 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
شورآباد فروش ملک صنعتی
شورآباد فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01415

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ سوله :
270 متر مربع

متراژ زمین :
1,030 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن