امروز ۰۸ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

زمین صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01550

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
409 متر مربع

متراژ زمین :
1,824 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

شهر صنعتي مامونيه فروش زمين صنعتي
شهر صنعتي مامونيه فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-01549

قیمت :
5,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
190,000 متر مربع

فروش ملک صنعتی در اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-01540

قیمت :
800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ كيوي،خرمالو استان رشت
شناسه ملک :
PMF-01538

قیمت :
1,100,000,000 تومان

متراژ زمین :
34,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف
شناسه ملک :
PMF-01537

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
410 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
 شهرك صنعتي پرندفروش اكازيون
شهرك صنعتي پرندفروش اكازيون
شناسه ملک :
PMF-01534

قیمت :
3,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
4,400 متر مربع

متراژ اداری :
1,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین جهت کارخانه خط تولید و انبارخراسان رضوي
شناسه ملک :
PMF-01533

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش سوله همراه باتجاري برخيابان اصلي
شناسه ملک :
PMF-01532

قیمت :
30,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

متراژ تجاری :
800 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
7500مترچهارديواري زرنديه جاده قديم ساوه
شناسه ملک :
PMF-01530

قیمت :
375,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

زرنديه جاده قديم ساوه فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-01529

قیمت :
1,350,000,000 تومان

متراژ زمین :
45,000 متر مربع

فروش کارخانه منطقه ويژه اقتصادي شيراز
شناسه ملک :
PMF-01527

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,350 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
سوله صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01521

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
145 متر مربع

متراژ زمین :
255 متر مربع

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز