امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي عباس آباد فروش زمين بامجوز لبنيات وغذايي
شهرك صنعتي عباس آباد فروش زمين بامجوز لبنيات وغذايي
شناسه ملک :
PMF-01463

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي نظرآباد فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-01462

قیمت :
720,000,000 تومان

متراژ سوله :
720 متر مربع

متراژ زمین :
1,960 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
آزادگان شمال (اول اتوبان ساوه)
آزادگان شمال (اول اتوبان ساوه)
شناسه ملک :
PMF-01461

قیمت :
1,550,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
1,550 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خوارزمي بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-01460

قیمت :
350,000,000 تومان

متراژ سوله :
330 متر مربع

متراژ زمین :
635 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه
شناسه ملک :
PMF-01450

قیمت :
1,250,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
براتوبان كرج (قبل ازشركت ماموت)
براتوبان كرج (قبل ازشركت ماموت)
شناسه ملک :
PMF-01444

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
310 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خرمدشت
شهرك صنعتي خرمدشت
شناسه ملک :
PMF-01443

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پايتخت
شناسه ملک :
PMF-01442

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
بومهن اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01441

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,850 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش چهار دیواری
شناسه ملک :
PMF-01428

قیمت :
3,750,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
فروش اكازيون ملك صنعتي خاوران پليس راه شريف آباد
فروش اكازيون ملك صنعتي خاوران پليس راه شريف آباد
شناسه ملک :
PMF-01425

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
دماوندفروش سوله بامجوزغذايي
دماوندفروش سوله بامجوزغذايي
شناسه ملک :
PMF-01424

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,600 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز