امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

(فروش فوری) سوله صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01270

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
45 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
صفادشت برخيابان اصلي
شناسه ملک :
PMF-01265

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

متراژ تجاری :
160 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي اشتهارد(اكازيون فروش زمين صنعتي)
شهرك صنعتي اشتهارد(اكازيون فروش زمين صنعتي)
شناسه ملک :
PMF-01264

قیمت :
280,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,900 متر مربع

فروش واحد صنعتی و تجاری (استان فارس)
شناسه ملک :
PMF-01263

قیمت :
4,700,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کار خانه_سوله (شهرك صنعتي خرمدشت)
کار خانه_سوله (شهرك صنعتي خرمدشت)
شناسه ملک :
PMF-01259

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين داخل مجموعه سعيدآباد شهريار
شناسه ملک :
PMF-01248

قیمت :
300,000,000 تومان

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فروش زمین صنعتی
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فروش زمین صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01243

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه بتن بومهن
شناسه ملک :
PMF-01232

قیمت :
9,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه صنعتی به متراژ 4760 متر
شناسه ملک :
PMF-01229

قیمت :
5,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
4,760 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه بتن تهرانپارس
شناسه ملک :
PMF-01224

قیمت :
23,300,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,660 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
ملک صنعتی استان خراسان (بجنورد)
شناسه ملک :
PMF-01219

قیمت :
2,272,400,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,976 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
5000 متر زمین صنعتی در تاکستان
شناسه ملک :
PMF-01216

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن