امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش ملك صنعتي احمدآبادمستوفي
فروش ملك صنعتي احمدآبادمستوفي
شناسه ملک :
PMF-01492

قیمت :
7,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
5,600 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
دامداری صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01489

قیمت :
450,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز
فروش مغازه بر65متري فتح زيرقيمت منطقه
فروش مغازه بر65متري فتح زيرقيمت منطقه
شناسه ملک :
PMF-01487

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
53 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله در شهر صنعتی سپهر نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-01485

قیمت :
370,000,000 تومان

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
75 متر مربع

معدن گچ 98 درصد خلوص کرمان
شناسه ملک :
PMF-01473

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

زمین چهار دیواری
شناسه ملک :
PMF-01472

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فيروزبهرام
شناسه ملک :
PMF-01471

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
صنايع فلزي شهرك صنعتي سپهرنظرآباد (كرج)
صنايع فلزي شهرك صنعتي سپهرنظرآباد (كرج)
شناسه ملک :
PMF-01470

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,600 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
شهرك صنعتي خوارزمي بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-01469

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
550 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش فوري كارخانه لبنيات باتمامي امكانات شهريار
فروش فوري كارخانه لبنيات باتمامي امكانات شهريار
شناسه ملک :
PMF-01467

قیمت :
6,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش فوري كارگاه
شناسه ملک :
PMF-01466

قیمت :
360,000,000 تومان

متراژ زمین :
730 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز