امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

4850 تجاری و مجوز
شناسه ملک :
PMF-01657

قیمت :
80,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,850 متر مربع

فروش کارخانه در فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-01653

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,724 متر مربع

متراژ زمین :
4,913 متر مربع

متراژ اداری :
1,591 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش بسیار ویژه کارخانه دراصفهان
فروش بسیار ویژه کارخانه دراصفهان
شناسه ملک :
PMF-01652

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله دوقلو شهرك صنعتي شكوهيه قم
فروش سوله دوقلو شهرك صنعتي شكوهيه قم
شناسه ملک :
PMF-01650

قیمت :
800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,260 متر مربع

متراژ زمین :
3,780 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, تلفن
فروش ملک صنعتی
فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01649

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کارگاه صنعتی واقع در شهر قدس قلعه حسن خان
کارگاه صنعتی واقع در شهر قدس قلعه حسن خان
شناسه ملک :
PMF-01648

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
1,615 متر مربع

متراژ اداری :
54 متر مربع

متراژ تجاری :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 68هكتارزمين باكاربري شهرك صنعتي خاوران
فروش 68هكتارزمين باكاربري شهرك صنعتي خاوران
شناسه ملک :
PMF-01645

قیمت :
150,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
680,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
زمین صنعتی ساوه-شهرک صنعتی غرق آباد
شناسه ملک :
PMF-01642

قیمت :
96,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش زمين كشاورزي ايوانكي كيلومتر55تهران
فروش زمين كشاورزي ايوانكي كيلومتر55تهران
شناسه ملک :
PMF-01641

قیمت :
600,000,000 تومان

متراژ زمین :
105,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش چهارديواري اوايل جاده مخصوص كرج 2400متر
فروش چهارديواري اوايل جاده مخصوص كرج 2400متر
شناسه ملک :
PMF-01637

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
كارگاه صنعتي در شهرك صنعتي بزرگ شيراز
شناسه ملک :
PMF-01636

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله و انبار
فروش سوله و انبار
شناسه ملک :
PMF-01632

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق